Logo Universiteit Utrecht

Labyrint Babylab

Mensen

Mensen
Jos Jaspers
Jos Jaspers begon in 1976 met een studie Wis-en Natuurkunde, en stapte na het eerste jaar over naar een studie Psychologische Functieleer. Aan de Universiteit Utrecht is Jos vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van computergestuurd laboratorium onderzoek voor de sociale wetenschappen. Zo heeft hij programma’s ontwikkeld voor onder andere onderzoek naar bloeddruk, geuronderzoek, en leren met gebruik van nieuwe media. In dat laatste geeft Jos ook onderwijs. Jos is ICT beheerder van het laboratorium bij Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen, vanaf het moment dat dit werd opgericht.
Mensen
Evelyn Kroesbergen
Evelyn Kroesbergen is orthopedagoog en gespecialiseerd in de ontwikkeling van rekenvaardigheid bij jonge kinderen. Zij doet onderzoek naar de oorzaken en mogelijke behandeling van dyscalculie. Op dit moment onderzoekt zij met haar team vooral de rol van ‘number sense’ en werkgeheugen in de rekenontwikkeling. Daarnaast geeft zij onderwijs op het gebied van leer- en gedragsproblemen in de school, en is zij als orthopedagoog verbonden aan het ambulatorium van de Universiteit Utrecht.
Mensen
Paul Leseman
Paul Leseman studeerde psychologie en taalwetenschap en is nu hoogleraar orthopedagogiek op het gebied van onderwijsleerproblemen en leider van de onderzoeksgroep. Zijn hoop is dat je, door al heel vroeg naar de ontwikkeling van kinderen te kijken, kleine afwijkingen en ontsporingen kunt vinden, die dan nog makkelijk bij te sturen of te herstellen zijn. Zo kun je onderwijsleerproblemen voorkomen, wat beter is dan genezen. Heel spannend is het groeiende inzicht dat bewegen en exploreren in baby- en peutertijd heel veel invloed heeft op de ontwikkeling van taal, denken en leren.
Mensen
Jaccoline van ’t Noordende
Jaccoline van ’t Noordende heeft pedagogiek gestudeerd en is sinds oktober 2011 promovenda bij de afdeling Orthopedagogiek van de Universiteit Utrecht. Al tijdens haar studie heeft zij zich gespecialiseerd in de ontwikkeling van rekenvaardigheden bij (jonge) kinderen. Haar promotieonderzoek richt zich op de relatie tussen motorische ontwikkeling, exploratiegedrag, ruimtelijk inzicht en voorbereidende rekenvaardigheden. Jaccoline hoopt door haar onderzoek nieuwe inzichten te verkrijgen over de natuurlijke ontwikkeling van rekenvaardigheden bij jonge kinderen, die vervolgens weer gebruikt kunnen worden voor de bevordering van het leren rekenen.
Mensen
Ora Oudgenoeg-Paz
Ora Oudgenoeg-Paz is een promovenda aan de afdeling Pedagogische Wetenschappen. Ze heeft Pedagogiek en Psychologie gestudeerd en houdt zich bezig met de vroege ontwikkeling van taal en ruimtelijke vaardigheden. In haar promotie onderzoek richt Ora zich op motorische ontwikkeling en exploratiegedrag als vroege voorspellers van taal en ruimtelijke vermogens.
Mensen
Chiel Volman
Chiel Volman studeerde bewegingswetenschappen. Hij heeft zich gespecialiseerd in de motorische ontwikkeling van kinderen en heeft veel onderzoek gedaan bij kinderen met een (lichte) motorische beperking. De laatste jaren richt zijn onderzoek zich vooral op de relatie tussen de motorische en cognitieve ontwikkeling vanuit het idee van ‘belichaamde cognitie’. Hierbij staat de vraag centraal in hoeverre opgedane motorische ervaringen in de peuter- en kleutertijd bijdragen aan de latere cognitieve ontwikkeling van kinderen, onder andere de ontwikkeling van getalgevoel en van (ruimtelijk) taalgebruik.
Mensen
Hanna Mulder
Hanna Mulder is post-doc onderzoeker bij de afdeling Pedagogische Wetenschappen. Ze heeft Ontwikkelingspsychologie gestudeerd en is gepromoveerd op een onderzoek naar de ontwikkeling van executieve functies bij veel te vroeg geboren kinderen. In haar onderzoek als post-doc richt ze zich op de ontwikkeling van aandacht, geheugen en zelf-controle bij jonge kinderen.
Mensen
Heleen van Ravenswaaij
Heleen van Ravenswaaij heeft pedagogiek en onderwijskunde gestudeerd waarbij ze zich specialiseerde in onderzoek bij jonge kinderen. Haar bachelorthesis richtte zich op de rekenontwikkeling van kleuters en haar master thesis richtte zich op het gedrag van peuters tijdens het wachten op een beloning.
Mensen
Ineke van der Ham
Ineke van der Ham is docent en onderzoeker bij de afdeling psychologische functieleer. Ze is gepromoveerd op ruimtelijke waarneming en de rol van de linker- en rechterhersenhelft hierbij. Sindsdien richt ze zich in haar onderzoek op navigatie. Ze is benieuwd naar de grote verschillen tussen mensen in hun navigatievaardigheden en hoe kinderen leren hun weg te vinden.
Mensen
Hilde van den Brink
Hilde van den Brink heeft psychologie gestudeerd en is momenteel masterstudent aan de opleiding neuropsychologie. Binnen de neuropsychologie heeft zij een grote interesse voor aandacht en geheugen. Daarom is zij naast haar studie werkzaam op de afdeling Orthopedagogiek waar de ontwikkeling van deze functies bij kinderen wordt onderzocht.